ybbb_17.png

cw_08.png

最新资讯

山西艺术职业学院附属中等艺术学校关于2020年度部门决算公开的通知
作者:jhcw           时间:2021-09-03 11:49:05

 根据省财政厅关于做好省本级2020年度部门决算公开工作的通知(晋财库【2021】61号)及省文旅厅的相关要求,我现将省财政厅、省文旅厅已批复的2020年度部门决算(原山西艺术职业学院附属中等艺术学校、原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校)予以公示

:原山西艺术职业学院附属中等艺术学校2020年度部门决算公开

原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校2020年度部门决算公开

 

 

原山西戏剧职业学院附属中等艺术学校2020年度决算公开.zip

原山西艺术职业学院附属中等艺术学校2020年度决算公开.zip


                                    

                     计划财务部

                     2021年9月1日